מהן תקנות התעבורה בהובלת מטען? | Ask רלב"ד
חיפוש

מהן תקנות התעבורה בהובלת מטען?

תקנות התעבורה בישראל קובעות מספר כללים להובלת מטען ברכב. הכללים נועדו להבטיח את בטיחות הנהגים, הנוסעים והולכי הרגל, וכן למנוע נזק לרכב, למטען ולרכוש.

על פי תקנות התעבורה, לא יוביל אדם מטען ברכב או עליו אלא אם כן:

 • מבנה הרכב על כל חלקיו ואביזריו מתאים להובלת המטען בבטיחות
 • המטען אינו חורג מחוץ לדפנות הצדדים ואינו גורם להרחבתם, ובאין דפנות לרכב – מחוץ לצדי הקרקעית המיועדת למטען, ובאין קרקעית – מחוץ לרוחב הכולל של הרכב; (על פי תקנה 340)
 • המטען אינו חורג יותר ממטר אחד מחוץ לנקודה הקיצונית ביותר של החלק הקדמי והאחורי של הרכב כפי שקבעם יצרן הרכב, ובלבד שבמטען שאורכו חורג עד מטר אחד מן החלק הקדמי או האחורי של הרכב – יהיה המטען יחידת אורך אחת ואם היו שתי יחידות לא יפחת אורך כל אחת מהן מ-6 מטרים.
 • המטען מסודר באופן שגבהו מפני הדרך ועד הנקודה הגבוהה ביותר של המטען אינו עולה על:
 1. 2.50 מטר – ברכב שמשקלו הכולל המותר עד 1,500 ק"ג;
 2. 3.00 מטר – ברכב שמשקלו הכולל המותר מ-1,501 ק"ג עד 3,500 ק"ג;
 3. 3.50 מטר – ברכב שמשקלו הכולל המותר מ-3,501 ק"ג עד 8,000 ק"ג;
 4. 4.00 מטר – ברכב שמשקלו הכולל המותר מעל 8,000 ק"ג;
 • המטען או מכסהו לא יחסום ולא יגביל את שדה ראייתו של הנוהג ברכב מלפניו ולצדדיו, לא יסתיר מעיני הנהג את מראות התשקיף, למעט כאשר הרכב שמוביל את המטען מלווה כל העת על ידי רכב אחר, ולא יחסום את הכניסה לתא הנהג והיציאה ממנו;
 • המטען או מכסהו לא יסתיר מעיני עוברי דרך אחרים את הפנסים, לוחיות-הזיהוי, מחווני הכיוון או המחזירורים של כלי הרכב; וכל סימון אחר למטרת בטיחות; (על פי תקנה 345)
 • חלוקת המשקל של המטען של הרכב וסידורו מאפשרים הובלת המטען בבטיחות וביציבות;
 • המטען, מכסהו ומכסה הרכב, מחוזקים היטב באופן שלא יישמטו ולא יתרופפו עקב הנסיעה או מחמת הרוח;
 • המשקל הכולל של הרכב והמטען המובל בו לא יעלו על המשקל הכולל המותר ועל המטען המורשה לפי רשיון הרכב; והעומס על הסרנים לא יעלה על העומס המרבי שנקבע לפי תקנות אלה או בידי יצרן הרכב, לפי הנמוך יותר; (על פי תקנה 314)
 • גובה המטען בתפזורת אינו עולה על גובה דפנות הארגז של הרכב לרבות הסולמות שהותקנו כדין ברכב והמטען מכוסה בכיסוי מתאים שיש בו כדי לקיים את הוראות חלק זה.

בנוסף לתקנות אלו, ישנן גם תקנות ספציפיות להובלת מטענים מסוימים, כגון:

 • מטענים מסוכנים, כגון חומרים דליקים, רעילים או מתלקחים;
 • מטענים כבדים, כגון מכונות או ציוד כבד;
 • מטענים ארוכים, כגון צינורות או פלדה;
 • מטענים רחבים, כגון עצים או לוחות עץ.

הנהג והבעלים של הרכב אחראים לוודא כי המטען מוביל באופן בטוח. במקרה של עבירה על תקנות התעבורה בנושא קשירת מטען, הנהג עלול להיענש בקנס של עד 1,500 ש"ח.

טיפים לקשירת מטען בטוחה

 • השתמשו בחומרים מתאימים לקשירת המטען, כגון חבלים, רצועות או כבלים.
 • הקפידו שהקשרים יהיו חזקים ויציבים, ושהמטען לא יוכל לזוז במהלך הנסיעה.
 • הקפידו שהמטען יהיה ממורכז כראוי על גבי הרכב, כדי למנוע תנודות.
 • אם אתם מובילים מטען גדול או כבד, מומלץ להיעזר באיש מקצוע.
קשירת מטען על רכב

האם המידע עזר לך?

לא קיבלת מענה מספיק או שיש לך שאלות נוספות? אנא פנה אלינו ונחזור אליך בהקדם.

עוד שאלות שאולי יעניינו אותך:

ידיים מחליפות גלגל

כל כמה זמן מחליפים צמיגים?

הצמיגים ברכב מתבלים במשך הזמן בשל בלאי פיזי (שחיקה) ובלאי כימי (חמצון או התייבשות). כתוצאה מכך ביצועיו של הצמיג הולכים