בדיקת רוק לנהגים: הינשוף החדש לאיתור נהיגה תחת סמים | אסק רלב"ד
חיפוש

מהי בדיקת הרוק החדשה לנהגים?

מהי בדיקת הרוק החדשה לנהגים?

בשנה האחרונה החלה משטרת ישראל להיערך לשימוש בבדיקת רוק לנהגים, שהיא בדיקת רוק לנהגים הנוהגים תחת סמים. מכשיר הדגימה נותן אינדיקציה ראשונית בנוגע לשימוש בסמים, ואם עולה תוצאה חיובית, הנהג יידרש לבדיקות נוספות – בדיקות שתן ובדיקות דם לאיתור סמים – אשר יכולות לשמש ראיה שהנהג אכן השתמש בסמים. הבדיקה הזו יכולה לאתר כמה סמים, ובהם קנאביס (האם מותר לנהוג אחרי עישון קנאביס? התשובה היא לא!), הרואין, מורפיום ועוד (ועל כן, חשוב לוודא היטב לפני תחילת הנהיגה אם תרופה שנטלתי מוגדרת כסם).

איך הבדיקה עובדת?

לאחר שעולה חשד כי הנהג נמצא תחת השפעת סמים, השוטר יודיע לו על הבדיקה ואופן ביצועה. תחילה דוגמים רוק מהלשון של הנהג באמצעות מכשיר הבדיקה, כאשר הוא מוחזק בצורה אנכית למשך 10 שניות. לאחר מכן, יש להניח את הבדיקה על משטח מאוזן למשך 5 דקות. תוצאות הבדיקה מופיעות בדמות פסים: פס אחד מעיד על גילוי סמים ברוק של הנבדק, ואילו שלושה פסים מעידים כי הבדיקה אינה תקינה. כאמור, תוצאות הבדיקה מהוות אינדיקציה ראשונית בנוגע להימצאות סמים בגופו של הנהג, בדומה לבדיקת ינשוף, שנותנת אינדיקציה ראשונית בנוגע לכמות האלכוהול בגופו של הנהג.

 

 

שוטר מתקופף לרכב

מה החוק אומר לגבי אכיפה של נהיגה תחת השפעת סמים?

 סעיף 64ב (א3) בתקנות התעבורה לעניין דגימת הרוק:

(א3) (1)   שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב לתת לו דגימת רוק מפיו לשם בדיקה אם מצוי בגופו סם מסוכן, באמצעות ערכה שאושרה לשם כך בידי השר, בהסכמת שר הבריאות, בהודעה ברשומות (בסעיף זה – דגימת רוק); שוטר רשאי לדרוש מתן דגימה לפי סעיף קטן זה אף בהעדר חשד כי נעברה עבירה לפי פקודה זו;

(2)   תוצאת דגימת רוק המעידה כי בגופו של הנבדק מצוי סם מסוכן, יש בה כדי לבסס חשד סביר כאמור בסעיף קטן (ב);

(3)   תוצאת דגימת רוק שאינה מעידה כי בגופו של הנבדק מצוי סם מסוכן, אין בה כדי לגרוע מסמכותו של שוטר לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב לתת לו דגימת שתן או דגימת דם, ובלבד שחשד סביר כאמור בסעיף קטן (ב) עלה או התגבש במהלך ביצוע דגימת הרוק או לאחריה;

(4)   לא יורשע אדם בעבירה לפי סעיף 62(3) על סמך תוצאת דגימת רוק בלבד.

האם המידע עזר לך?

לא קיבלת מענה מספיק או שיש לך שאלות נוספות? אנא פנה אלינו ונחזור אליך בהקדם.

עוד שאלות שאולי יעניינו אותך: